Jul 14, 2008

Generatech (Barcelona)

Οι Generatech είναι μια συλλογικότητα που ασχολείται με την queer θεωρία, με οπτικοακουστικές περφόρμανς και post porn. Στο χώρο που έχουν στο ίντερνετ ανεβάζουν πράξεις «τρομοκρατίας του φύλου». Όταν κυκλοφόρησε η αφίσα εκδήλωσης με την εικόνα του χριστού με βυζιά και ένα στεφάνι με πέος αντί για αγκάθια, η αστυνομία έκανε έφοδο σε σπίτια.

«Είμαστε κώδικας»
Ο κώδικας είναι δομικό στοιχείο της τεχνολογίας, των υποκειμένων και της κουλτούρας. Το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τεχνολογικά ικανούς και ανίκανους είναι ζήτημα πρόσβασης στον κώδικα, και έχει έμφυλα και εθνικά χαρακτηριστικά.

Η πρόσβαση στον κώδικα είναι πολιτισμική εξουσία και αποτελεί συνάρτηση οικονομικών και γνωσιακών παραγόντων. Ο καπιταλισμός περιορίζει την πρόσβαση στον κώδικα πατεντάροντας το λογισμικό. Η συλλογικότητα επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση στην τεχνολογία σε άτομα που είναι εξ ορισμού αποκλεισμένα.

Χάκερς του φύλου
«Επανεγγράφοντας τον κώδικα, κατασκευάζουμε τη δική μας κουλτούρα.» Η queer θεωρία είναι το εργαλείο για επανεγγραφούν κώδικες για τα φύλα και τις σεξουαλικότητες. Ουσιαστικά οφείλουμε να επανεγγράψουμε όλους τους κώδικες για να επιτύχουμε τον μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Το post porn διατείνεται ότι διαστρεβλώνει τις κοινωνικές νόρμες ώστε αυτές να χάσουν όλη την ισχύ τους. Επανασεξουαλικοποιεί το σώμα και επεμβαίνει στα φαντασιακά που ορίζουν τις λεγόμενες σεξουαλικές πράξεις.
http://video.ningunlugar.org/en/welcome

«Η Generatech είναι μια πρωτοβουλία Investigacion – accion (έρευνας – δράσης) [1] που προωθεί τη εκ νέου νοηματοδότηση του φύλου στην οπτικοακουστική τεχνοκουλτούρα μέσω του ανοιχτού / ελεύθερου λογισμικού. Πρόκειται για τη δημιουργία χώρων συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ συλλογικοτήτων και ατόμων για τη διεύρυνση και υπεράσπιση της ελεύθερης διακίνησης γνώσεων, εμπειριών και τεχνικών, στο πεδίο της κριτικής σκέψης και δράσης όσον αφορά το φύλο σήμερα.

Επειδή πιστεύουμε ότι τα οπτικοακουστικά εργαλεία είναι σημαντικά για να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τη δουλειά μας, τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας, επειδή πιστεύουμε στην αναγκαιότητα παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού με ελεύθερα εργαλεία: απελευθέρωση των περιεχομένων, αγώνας ενάντια στον γνωστικό καπιταλισμό και στα κανονιστικά συστήματα του φύλου.

Φιλοδοξούμε:
• Να γνωρίσουμε τις ελεύθερες τεχνολογίες οπτικοακουστικής παραγωγής μέσω εργαστηρίων και ανταλλαγών μεταξύ ατόμων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων
• Να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών πάνω σ’ αυτές τις θεματικές και σ’ αυτούς τους τρόπους έκφρασης
• Να δημιουργήσουμε ένα αρχείο οπτικοακουστικών περιεχομένων όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε οπτικοακουστικές παραγωγές σε σχέση με το φύλο.»

«Το φύλο στα ψηφιακά σύνορα, 18-19 Ιουλίου 2008»
Μετανάστευση-σεξουαλικότητες-cyborgs-τεχνομεταναστεύσεις-σύνορα-φύλα

Η ιδέα του συνόρου εγκαθιστά ένα όριο, μια φαντασιακή γραμμή που χωρίζει είτε μια περιοχή είτε διαφοροποιημένους χώρους. Τον χαρακτήρα καθεμιάς από τις δύο πλευρές που προκύπτουν μετά τη χάραξη του συνόρου καθορίζει η ανάγκη της διαφοροποίησης. Όταν π.χ. μιλάμε για εθνικά σύνορα, βλέπουμε τα εδαφικά όρια ενός κράτους να σχετίζονται με μία ή περισσότερες γλώσσες, πολιτισμικές συνήθειες κ.ο.κ.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ποια κριτήρια αξιολογείται ποιος μπορεί να βρίσκεται εντός αυτού του ορίου και ποιος είναι καταδικασμένος να είναι εκτός.

Η αλληγορία του συνόρου αναδεικνύει διαχωρισμούς που έχουν συνέπειες τόσο σε υλικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σημασιών. Επίσης βοηθάει να μάθουμε τον τρόπο να τα επηρεάζουμε, να τα μετακινούμε, να τα αμφισβητούμε, να τα καταλύουμε. . «Να καταλύσουμε το φύλο», λέει το πλήθος των αλλόκοτων φύλων και σεξουαλικοτήτων (οι Queer). Πρόκειται για απόπειρες να αμφισβητηθούν και να γκρεμιστούν τα σύνορα που σαν τείχος διαχωρίζουν αυτό που μπορεί και αυτό που δεν μπορεί να συμβεί, όσον αφορά τα σώματα, τις υποκειμενικότητες, τις επιθυμίες.

Το ιδιόκτητο λογισμικό δημιουργεί σύνορα που εμποδίζουν σε πολλούς ανθρώπους την πρόσβαση στη χρήση. Η συλλογική δημιουργία ενός κώδικα και ο μετασχηματισμός του δεν μπορούν να συμβούν σε έναν κόσμο ιδιωτικοποίησης των αγαθών. Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών σύνδεσης στον εικονικό χώρο ορίζει επίσης όρια που μόνο ορισμένοι μπορούν να διαβούν, εφόσον η τηλεφωνική σύνδεση θεωρείται υποχρεωτικό πέρασμα για όποιον θέλει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αλλά σκοπός δεν είναι απλά να στοχαζόμαστε για τα σύνορα και πώς εκείνα ορίζουν τους χώρους και τρόπους χρήσης για την καθεμία/ τον καθένα ξεχωριστά. Υπερβαίνοντας εμείς οι ίδιες/οι τα σύνορα θα θέλαμε να ενώσουμε άτομα και συλλογικότητες που σκέφτονται και δρουν με στόχο την κατάλυση των όποιων συνόρων. Γι’ αυτό και η εκδήλωση που διοργανώνουμε δεν είναι πάνω σε μία θεματική, αλλά στοχεύει μέσω της συνάντησης και της διασποράς του «μικροβίου» να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε διάφορες ανησυχίες, βουλήσεις, επιθυμίες, που μπορούν να διανεμηθούν όπως γουστάρουμε, προκαλώντας και διαρρηγνύοντας τα όρια που μας διαμορφώνουν.

[1] Investigacion - accion

Investigacion – accion (έρευνα – δράση) είναι μια κοινωνιολογική μελέτη από τις πιο ριζοσπαστικές, εφόσον γεννιέται από την κριτική ρήξη με την ακαδημαϊκή, επιστημονική ακλόνητη γνώση, τοποθετεί τον ερευνητή στο ίδιο επίπεδο με τη συλλογικότητα την οποία μελετά και το αντικείμενο μελέτης προκύπτει από προσωπικές ανησυχίες του ερευνητή / της ερευνήτριας η οποία αποτελεί μέρος της κοινότητας και όχι εξωτερική παρατηρήτρια ή εισβολέα. Ο ίδιος ο ερευνητής θεωρεί εαυτόν αντικείμενο μελέτης κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η πρακτική στηρίζεται σε δραστηριότητες όπου ερευνητής και αντικείμενο μελέτης αλληλεπιδορούν, η κοινότητα αποκτά γνώσεις εξίσου με τον ερευνητή ήτην ερευνήτρια και ένας από τους στόχους είναι η παροχή και εξοικείωση με εργαλεία έρευνας

-σε υλικό επίπεδο (για παράδειγμα, μέσα από ένα workshop για την εξάπλωση και χρήση του linux στα κοινωνικά δίκτυα, παρέχεται στην κοινότητα όχι μόνο η γνώση αλλά και το εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ανακυκλωμένοι / «πειραγμένοι» υπολογιστές).

- σε ιδεολογικό επίπεδο (εξερευνώντας από κοινού εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και ύπαρξης, δημιουργώντας από κοινού νέους ορισμούς και συστήματα αντίληψης, αποδομώντας αυτά που μας κανονικοποιούν, δημιουργώντας χώρους συνάντησης και συνθήκες πειραματισμού.0 Comments:

Post a Comment